braxy سرمربی فوتبال عربستان آرژانتین

braxy: سرمربی فوتبال عربستان آرژانتین آرژانتین سرمربی تیم اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی احمدی‌نژاد دیگری نمی‌آید

در سال 1384 و انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در کشور کشور عزیزمان ایران اتفاقی رخ داد که با گذشت 12 سال از آن تاریخ ، آثاز آن همچنان باقی است

احمدی‌نژاد دیگری نمی‌آید

احمدی نژاد دیگری نمی آید

عبارات مهم : ایران

در سال 1384 و انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در کشور کشور عزیزمان ایران اتفاقی رخ داد که با گذشت 12 سال از آن تاریخ ، آثاز آن همچنان باقی است

احمدی‌نژاد دیگری نمی‌آید

اما قراراست که دیگر چنین نشود و محمود دیگری برجان ومال و نوامیس وفرهنگ مردم حکمرانی نکند لیکن :

1- اصولاً قبل از سال 1384 محمودی وجود نداشت که صاحبان اندیشه بخواهند راه بزرگ شدن حبابی او را بگیرند و چنین عجوبه ای در سپهر سیاست پنجاه ساله کشور عزیزمان ایران تجربه نشده بود که روش مهار او تجربه شده است باشد ولی امروز ملت و حاکمیت با اندکی تفاوت روش های سقط جنین های این چنینی را به خوبی فراگرفته اند .

در سال 1384 و انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در کشور کشور عزیزمان ایران اتفاقی رخ داد که با گذشت 12 سال از آن تاریخ ، آثاز آن همچنان باقی است

2- آن دسته از اصحاب صدا و دارندگان تریبون های رسمی و دینی به خوبی دانسته اند یا به ایشان الهام شده است است که دیگر خواب نبینند و خواب نما نشوند وتاکسی هم سوارنشوند که خواب مادر تاکسیران را بشنوند و از مردم بخواهند به محمود رآی دهند .

3- دیگر قرارنیست جهت به حاکمیت درآوردن محمود دیگری ، به دامان نورانی و ساحت صاحب الزمان ( عج ) دست درازی کرد و او را نظر کرده آن امام مهربان معرفی کرد .

4- دیگر سرمایه معنوی جهت مدعیان و تاجران دین نمانده است که بخواهند به پای کوتوله های سیاسی بریزند و داشته ونداشته های خودرا قربانی محمود نامی کنند و باور و ایمان پاک مردمان را به سخره بگیرند و فضا را به گونه ای آلوده کنند که طلبه جوانی در راهپیمایی پلاکاردی را به دست بگیرد که درآن نوشته باشد : بدون احمدی نژاد به بهشت نمی روم !!!

احمدی‌نژاد دیگری نمی‌آید

5- ملت کشور عزیزمان ایران قوه اندیشه و تفکر و بیداری را جایگزین قوه بویایی خویش کرده است و دیگر بوی رجایی و بهشتی و.. را استشمام نمی کنند بلکه کسی را برمی گزینند که اندیشه و خاصیت و درایت و وزانت و اصالت رجایی و بهشتی را داشته باشد حتی اِسانس رجایی و بهشتی را هم مطالبه نمی کنند . رهرو رجایی وبهشتی بودن نامزد ریاست جمهوری ، می تواند ملت کشور عزیزمان ایران را به آرامش برساند نه بوی آنها .!!!

6- ملت کشور عزیزمان ایران از قلدران و صاحبان صدا ، که در دولت های نهم و دهم از مردم می درخواست کردند که جهت ایستادگی در برابر تحریم های ظالمانه ، یک وعده غذا بخورند و یا اشکنه و پیاز مشهدی را ترویج می کردند و یا می گفتند : مگر ما جهت شکم و اقتصاد انقلاب کردیم . وبرعکس در دولت یازدهم رکود و گرانی که عمدتاً محصول دولت سیاه رویان است را برنمی تابند و آسمان ریسمان می کنند که آیا به فکر اقتصاد و کار مردم نیستید ؛ گریزان شده است اند و این دست از فریاد زنان ، نمی توانند محمود دیگری را بر مردم تحمیل کنند .

در سال 1384 و انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری در کشور کشور عزیزمان ایران اتفاقی رخ داد که با گذشت 12 سال از آن تاریخ ، آثاز آن همچنان باقی است

7- حاکمیت خبر نورانی امام علی ( ع ) را با تمام وجود شنید و احساس خطر کرد که ، حضرت از عوامل چهارگانه فروپاشی حکومت ها ؛ مقدم دانستن فرومایگان بر فرزانگان را برشمرده است و دیگر حاضر نیست اعتبار و سرمایه خویش را صرف فرومایگان کند بلکه در صد د است فرزانگان را احترام وتکریم کرده و نگذارد سنگ ریزه ها خود را کوه پنداشته و کوس انا الحق بزنند لیکن اگر غیراز این باشد بلایی بر سرکشور خواهد آمد «که نه از تاک نشان بود نه از تاک نشان »

8- دیگر حکمرانی بر مردم با شرافت کشور عزیزمان ایران زمین که هشت سال تمام با صلابت و استواری و مجاهدت کم نظیر از سرزمین و نوامیس خود دفاع کردند و در این راه شهیدان سروقامت و جانبازان بی توقع واسیران صبور فراوانی را نثار پایداری کشور کردند ؛ با رمز و اصطرلاب ودعا نویسی ویاری از لشگر جنیان ومرتاض ها و …. میسر نیست و هرکس و هر مقامی که توان اندیشیدن داشته باشد و قدرت بکارگیری خرد جمعی در او باشد می تواند رآی مردم را از آن خود کند .

احمدی‌نژاد دیگری نمی‌آید

9- مردم می خواهند با حفظ کرامت و احترام به ایرانی بودن و ایرانی زندگی کردن ؛ ارتباط با دنیا داشته باشد و ازاین بابت دلواپس نیستند که دشمن چه می خواهد بلکه به قدرت دیپلماسی خود باور دارد و می تواند پیروز میدان سیاست و تعامل با دنیا باشد و از این رو دولتی را می خواهد که ضمن احترام به حقوق جامعه جهانی با قدرت تمام از منافع کشور دفاع کند و فرار از رویارویی با دشمن را نمی پسندد .

10- دیگر دوران حاکمیت فریب به سرآمده است که استاندار نادان و فریبکاری مدعی شود در منطقه زلزله زده روستایی دیوار منزل ای را دیدم که از سه جهت خراب شده است بود ولی دیواری که تصویر احمدی نژاد بر آن راه اندازی بود سال مانده بود و هیچ مقامی هم آن را انکار نکرده و گوینده را مواخذه نکردند بلکه ارتفاء مقامش دادند !!!

مطمئن باشیم به شرط بیدار بودن و طرد چاپلوسان و متملقان ورشد معلومات دینی و اجتماعی و سیاسی و عبرت گرفتن از تاریخ دیروزمان ؛ محمود های دیگری نمی توانند بر سرمایه ها و تاریخ گرانسنگ این مرزو بوم مسلط شوند .

به امید رشد و بالندگی دینی و سیاسی مردم عزیزمان.

دکترمرتضی بهشتی، حقوقدان و پژوهشگر

اخبار سیاسی – خبر انلاین

واژه های کلیدی: ایران | سیاسی | ایرانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs