braxy سرمربی فوتبال عربستان آرژانتین

braxy: سرمربی فوتبال عربستان آرژانتین آرژانتین سرمربی تیم اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار بین الملل دور تازه مذاکرات صلح سوریه در ژنو قبل از ماه رمضان شروع می شود

نماینده خاص شرکت ملل در امور سوریه اعلام کرد که دور تازه مذاکرات ژنو قبل از ماه رمضان شروع می شود و اولویت مردم سوریه توقف کشتار است.

دور تازه مذاکرات صلح سوریه در ژنو قبل از ماه رمضان شروع می شود

دور تازه مذاکرات صلح سوریه در ژنو قبل از ماه رمضان شروع می شود

عبارات مهم : توافق

نماینده خاص شرکت ملل در امور سوریه اعلام کرد که دور تازه مذاکرات ژنو قبل از ماه رمضان شروع می شود و اولویت مردم سوریه توقف کشتار است.

به گزارش مهر به نقل از العهد، «استفان دی میستورا» نماینده خاص شرکت ملل در امور سوریه وقت شروع دور تازه مذاکرات صلح سوریه را اعلام کرد.

دور تازه مذاکرات صلح سوریه در ژنو قبل از ماه رمضان شروع می شود

وی در همین راستا، تصریح کرد که دور دید مذاکرات ژنو قبل از ماه رمضان شروع می شود و افزود: امکان دارد که مذاکرات ژنو مبتنی بر نتیجه های مذاکرات آستانه باشد. غیر از مناطقی که در مذاکرات آستانه راجع به برقراری آتش بس در آنها توافق شد، در خصوص مناطق دیگر هم مشورت کردیم.

دی میستورا بیان داشت: کشورهای تضمین کننده توافق آستانه، قادر هستند آتش بس را در سوریه اجرا کنند. روز دوشنبه راجع به امور لجستیک متعلق به مذاکرات ژنو توضیح خواهم داد. مناطقی که در آنها آتش بس برقرار می شود، احتمال دارد بتوانند بر اوضاع انسانی تاثیر بگذارند. اولویت مردم سوریه توقف کشتار است.

نماینده خاص شرکت ملل در امور سوریه اعلام کرد که دور تازه مذاکرات ژنو قبل از ماه رمضان شروع می شود و اولویت مردم سوریه توقف کشتار است.

وی در آخر گفت: تجزیه، خطری است که آینده سوریه را ترساندن میکند و پرسشها مربوط به افراد ربوده شده است و افراد بازداشتی مورد بررسی قرار گرفته، تقریبا به آخر رسیده هست، ولی هنوز سریع است که راجع به وقت آزادسازی آنان سخنی گفته شود.

واژه های کلیدی: توافق | سوریه | مذاکرات | ماه رمضان | مذاکرات آستانه | استفان دی میستورا | اخبار بین الملل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs